teaser

Pesten, niet op onze school

Je kunt het niet maken, maar soms gebeurt het toch

Pesten

Iedereen weet dat pesten niet kan en dat de school direct in actie komt als pesten toch voorkomt.

Pesten gebeurt op elke school, dus ook op De Reuzepas. Daarom vinden we het belangrijk dat er duidelijke regels, afspraken en uitgangspunten zijn die gebruikt worden. Als pesten toch voor mocht komen hanteren we het pestprotocol

 

Uit de schoolgids :

Op de Reuzepas hebben we 5 basisregels:

- We zorgen ervoor dat onze school er verzorgd uitziet.
- We gaan respectvol om met elkaar en elkaars spullen.
- We voelen ons medeverantwoordelijk voor elkaar en de sfeer op onze school.
- We zorgen ervoor dat het op school veilig is voor iedereen.
- We accepteren elkaars verschillen; we leren van en met elkaar.