teaser

Voorkomen is beter dan genezen

De schoolarts brengt ieder jaar een bezoek aan groep 2 en 7

Bezoek aan de schoolarts

De schoolarts werkt vanuit de GGD Regio Nijmegen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg volgt alle 0 tot 19 jarigen in hun ontwikkeling. Zo worden gezondheidsrisico’s opgespoord en problemen vastgesteld. De aandacht gaat zowel naar de individuele kinderen als naar groepen leerlingen.

In groep 1 en 2 worden de kinderen lichamelijk onderzocht door de schoolarts en/of de doktersassistente. Gekeken wordt naar de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en eventueel het gehoor. Daarnaast vindt er een gesprek plaats over de algemene ontwikkeling van uw kind met vragen als: "hoe gaat het met uw kind thuis en op school, vindt uw kind het leuk op school, wat doet het graag, is uw kind erg moe of prikkelbaar?".

In groep 7 worden de kinderen weer gemeten en gewogen. De houding wordt bekeken en op verzoek kunnen de oren en ogen getest worden. Verder vindt er een gesprek plaats met de sociaal verpleegkundige. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld voeding, slapen, seksuele ontwikkeling en spelen en omgang met andere kinderen. Voorafgaand aan dit onderzoek ontvangen de ouders of verzorgers twee vragenlijsten. Deze onderzoeken vinden plaats in het bijzijn van de ouders.

Vindt u het prettig als de schoolarts of sociaal verpleegkundige tussendoor nog eens naar uw kind kijkt? Dat kan. Soms stelt de arts, logopediste of leerkracht dat zelf voor. Als u een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met: GGD Regio Nijmegen, afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 024 – 3297111 (maandag tm vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur). De schoolarts voor De Reuzepas is Nicole Struis