teaser

Ieder jaar weer een schoolkamp

Om nooit meer te vergeten....

Schoolkamp

Ieder jaar weer gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolkamp naar "De Wolfsberg" in Duitsland. 

"De Wolfsberg" in Nutterden te Duitsland is een hele mooie locatie midden in de bossen.
Tijdens het schoolkamp is er veel aandacht voor sport en spel en ieder kamp heeft een eigen thema.

De spil van het kamp is het toneelspel, dat in stukken wordt opgevoerd. Ook in alle andere activiteiten is het thema als een 'rode draad' terug te vinden. Vaste onderdelen van het kamp zijn een zeskamp en een spannend nachtspel. Het thema van 2018 wordt in januari bekend gemaakt,

Voor deelname aan het schoolkamp wordt een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is vrijwillig maar wel hard nodig. Ook de opbrengsten van de schatkistacties die de werkgroep schoolkamp organiseert, worden gebruikt voor het schoolkamp.