teaser

De Vreedzame School: 'Democratie moet je leren'

Een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

De vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Lessenserie

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. In het tweejarige invoeringstraject staat in de teamtrainingen het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal.  

Vervolgmateriaal

In het eerste jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het tweede jaar leerlingmediatie. Er zijn na de invoering nog twee vervolgmodules beschikbaar: Leerlingparticipatie (waarin de actieve betrokkenheid van leerlingen in de school wordt uitgebouwd) en de Groepsvergadering (waarin een democratisch hart in klas en school wordt georganiseerd waar leerlingen een echte stem hebben).