teaser

Persoonlijke ontwikkeling door expressief onderwijs

Bij expressieve vorming leert de leerling zijn eigen idee├źn en stijl vorm te geven

Expressieve vorming

Tekenen
Tijdens de tekenlessen maken de kinderen kennis met allerlei aspecten, die door middel van tekenen tot stand kunnen komen. Bijvoorbeeld: kleur, vorm, licht, donker, contrast en compositie. Tevens maken de kinderen kennis met diverse tekenmaterialen, soorten papier en kunstbeschouwing door middel van platen. We hanteren hierbij de methode “Moet je doen”.
Handvaardigheid
Bij handvaardigheid werken de kinderen met verschillende materialen en technieken. We beschikken over een goed geoutilleerd handvaardigheidlokaal, waar iedere groep wekelijks
volgens een vastgesteld rooster terecht kan. Ook hier maken we gebruik van de methode ‘Moet je doen’.
Muziek
De muziekles bevat allerlei muzikale structuren zoals: ritme, beweging, muzieknotatie, luisteren naar muziek, bespelen van kleine instrumenten en het zingen van liedjes.
In groep 8 voeren de kinderen van groep 8 aan het einde van het schooljaar een musical op.
Ook bij muziek maken we gebruik van de methode ‘Moet je doen’.
Dans/drama
Voor dans en drama gebruiken we de methode ‘Moet je doen’.
De ICC-er (Interne Cultuur Coördinator) heeft bovenstaande aspecten gecombineerd en leskisten per groep ontwikkeld. Op deze manier komen alle onderdelen structureel aan bod.
Bundeling van expressieactiviteiten
De expressieactiviteiten worden gebundeld bij feestdagen en andere gelegenheden die daartoe
aanleiding geven. Soms worden er voorstellingen door en voor kinderen gehouden. Bij deze voorstellingen zijn ouders van de betreffende groepen van harte welkom.