teaser

De meerwaarde van ICT binnen het onderwijs op onze school

Controle op het gebruik van internet en ICT-middelen is een 'must'

ICT beleid

De afgelopen jaren heeft de computer een vaste plaats verworven binnen het onderwijs. Ook bij ons op school is de computer niet meer weg te denken en via bijbehorende softwareprogramma’s in veel gehanteerde methoden geïntegreerd.

Alle computers zijn aangesloten op een centrale server. Voor wat betreft het beheer maken wij gebruik van Heutink, een externe instantie, gespecialiseerd in systeembeheer van schoolnetwerken. Binnen stichting Oeverwal wordt in een netwerkgroep van ICT-ers samengewerkt tussen de verschillende scholen.
Elke klas heeft groepsgewijs de beschikking over twee à drie computers. Daarnaast
beschikken wij over een ICT-lokaal waar gebruik kan worden gemaakt van een dertigtal computers en een digitaal schoolbord. Alle leslokalen beschikken ook over een dergelijk schoolbord.

Wij onderschrijven bij ICT als belangrijkste doelstellingen:

  • ICT is een belangrijk middel om kwalitatief goed onderwijs te bewerkstelligen.
  • ICT maakt het mogelijk om onderwijs beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
  • ICT  is een belangrijk middel bij de interne en externe communicatie binnen het team.

Voor het gebruik van internet is een separaat internet protocol opgesteld, klik hier om dit te downloaden