teaser

Veiligheid is een voorwaarde voor kwalitatief onderwijs

De verkeersouder biedt extra ondersteuning

Veiligheid op school en daarbuiten

De school, de gemeente, politie, jeugdzorg en de onderwijsinspectie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat.

Scholen willen leerlingen en personeel een veilige omgeving bieden om in te werken en te leren. Het schoolgebouw moet veilig zijn en ook de omgeving: het schoolterrein, de schoolomgeving (buurt of wijk) en de routes van en naar school. Naast de feitelijke onveiligheid en incidenten speelt ook de beleving van veiligheid een rol: leerlingen en medewerkers moeten zich in en om school veilig kunnen voelen. De Reuzepas heeft speciaal voor dit doel een verkeersouder benoemd die zich primair met bovenstaande taken bezig houdt.

Veiligheid is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs. Van leerlingen en docenten die zich niet veilig voelen op school kan niet verwacht worden dat zij volwaardig deelnemen aan het onderwijs. Scholen die het beste uit hun leerlingen en docenten willen halen, moeten daarom zorgen voor een veilig schoolklimaat. Scholen moeten er alles aan doen om te zorgen voor zo'n veilig klimaat, maar scholen kunnen dit niet alleen. Daarvoor moeten zij een beroep kunnen doen op anderen. Alle partijen kunnen vanuit hun eigen ervaring, expertise en bevoegdheid, de onveiligheid in en rond scholen aanpakken. Een veilige school in een veilige omgeving vereist inzet van verschillende partijen en een samenwerkingsverband is dus noodzakelijk.