teaser

Onze visie op het onderwijs

“De Reuzepas biedt onderwijs dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving leert zelfstandig en waardevol met elkaar te leren, spelen en beleven om zo tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen”.

Aspecten waar onze visie zich op richt

Aandacht voor elk kind
Elk kind krijgt die aandacht die het nodig heeft (adaptief onderwijs)
Onderwijs gericht op het kind in zijn totaliteit
Naast kennisoverdracht en verstandelijke ontwikkeling ruimen we ook de nodige plaats in voor de emotionele, de sociale, de creatieve en de motorische ontwikkeling van kinderen.
Kinderen medeverantwoordelijk laten zijn
Dit betekent dat kinderen ook eigen keuzes mogen en moeten leren maken. Zij krijgen de kans om dingen zelf te onderzoeken, o.a. door excursies, zelfstandig werken en ICT.
Een school die steeds in verandering is
De school is een dynamisch systeem, waar, via geleidelijke ontwikkeling, gewerkt wordt aan verbetering en verantwoorde aanpassing aan de veranderende omstandigheden.
Voorbereiding op het leven in een multiculturele samenleving
We bevorderen dat kinderen tolerant zijn en met respect omgaan met alle mensen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, (geloofs)overtuiging, huidskleur of handicaps.
Een school met een eigen gezicht
We werken aan een school waar kinderen graag naar toe gaan, omdat ze het er gezellig vinden, omdat ze er fijn kunnen werken en omdat ze merken dat er aandacht wordt besteed aan hun problemen.
Een school voor katholiek en openbaar onderwijs
Vanuit een christelijke levenshouding besteden we aandacht aan de levensvragen van kinderen, aan angst en verdriet, maar ook aan feesten en vieringen, aan waarden en normen, aan aandacht voor zwakkeren. Een goede sfeer, respect en zorg voor elkaar zijn hierbij van groot belang.