teaser

Het welzijn van de leerling staat voorop

Ieder kind moet zich prettig kunnen voelen op onze school

Zorg en welzijn

Iedere leerling op school heeft recht op zorg.
Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, worden zo snel mogelijk besproken met de intern begeleider. Binnen het samenwerkingsverband Beuningen is het ook mogelijk om problemen voor te leggen aan het Ondersteuningsteam (O-Team). Dit team bestaat uit een orthopedagoog, schoolarts, Nim (maatschappelijk werk) en de intern begeleider. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u dit melden bij de intern begeleider op school.

Veilig Thuis
Als u zich zorgen maakt om een kind en er een vermoeden van kindermishandeling bestaat kunt u dit melden bij "Veilig Thuis".
Ook als u twijfelt: Is dit wel kindermishandeling?
Ook als u alleen advies wilt: Wat kan ik zelf doen om dit kind te helpen?
Ook als u niet wilt dat uw naam genoemd wordt: u kunt anoniem blijven.
Veilig Thuis is voor iedereen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op 0800 - 2000.

Klik voor meer informatie op de link: http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling