teaser

Pesten kan echt niet

Wat te doen als het toch gebeurt ?

Pesten

Pesten
Het is belangrijk dat elk kind weet dat pesten niet kan en dat de school direct in actie komt als pesten toch voorkomt. Pesten gebeurt op elke school, dus ook op De Reuzepas. Daarom vinden we het belangrijk dat er duidelijke regels, afspraken en uitgangspunten zijn die gebruikt worden. Als pesten toch voor mocht komen wordt het pestprotocol gehanteerd. Klik hier om dit protocol te downloaden.

Digitaal pesten
Kinderen maken erg veel gebruik van internet en hebben vaak ook al een mobiele telefoon. Een groot deel van hun leven speelt zich tegenwoordig online af. Dit betekent ook dat naast ‘gewoon’ pesten ook digitaal pesten of cyberpesten kan voorkomen: pesten, treiteren of intimideren via e-mail, chat, instant messaging, mobiele telefoons of andere digitale hulpmiddelen. Gemak en anonimiteit van internet veroorzaken ook ongeremder pestgedrag dan in het werkelijke leven. De grenzen van taalgebruik worden verlegd, en er kunnen filmpjes en foto’s gebruikt worden om digitaal te pesten. Kinderen durven meer via internet. Ouders en docenten grijpen minder vaak in omdat digitaal pesten moeilijker traceerbaar is.
Net als ‘normaal’ pesten is digitaal pesten onaanvaardbaar. Ouders, leerkrachten, maar ook kinderen zelf moeten er op letten en reageren. Ouders kunnen helpen een omgeving te creëren waar digitaal pesten niet wordt getolereerd: kinderen moeten leren dat anoniem online zijn niet betekent dat zij zich onverantwoordelijk kunnen gaan gedragen. Ze moeten hun eigen rechten en verantwoordelijkheden kennen en weten hoe ze de rechten van anderen kunnen respecteren. Belangrijk is daarbij te zorgen voor een open dialoog: geef uw kinderen het gevoel dat ze bij u terecht kunnen wanneer zij digitaal gepest worden. Op de Reuzepas bespreken wij dit regelmatig met de leerlingen in de klas. Dit is een onderwerp dat onze aandacht blijft houden.