teaser

Onderwijs aan groep 1 en 2

Onderwijs aan jonge kinderen betekent vooral: het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling.

Onderwijs aan groep 1 - 2

Elk kind maakt een andere ontwikkeling door. Dit betekent dan ook dat de start van elk kind anders is. Bij jonge kinderen ligt de nadruk eerst vooral op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming, regelmaat, het groepsgebeuren en afspraken. Op deze manier kan een kind zich veilig gaan voelen in zijn nieuwe omgeving. Hetgeen een voorwaarde is voor de verdere ontwikkeling.

De groepen 1-2 zijn heterogeen van samenstelling, kinderen zitten qua leeftijd dus gemengd in de groep. Dit werkt erg stimulerend: kinderen leren veel van elkaar.

In de groepen 1-2 werken we vooral thematisch. Dat wil zeggen dat we één of meerdere weken met een bepaald onderwerp bezig zijn. Deze thema’s worden gekozen vanuit de methode “Schatkist” en uit onderwerpen die dicht bij de belevingswereld van de kinderen liggen.
In de projecten verwerken we, als een rode draad, de begrippen en vaardigheden die voor kinderen van belang zijn om met succes aan het lees- reken- en schrijfonderwijs deel te kunnen nemen in groep 3.
Expressie krijgt in de kleutergroepen ruimschoots de aandacht. Toneel spelen in allerlei variaties, poppenkast, schilderen en knutselen zijn veel toegepaste werkvormen.
Ongemerkt oefenen zij zo hun motoriek, nodig om te kunnen schrijven. Daarnaast staat er zowel ‘s morgens als ’s middags bewegingsonderwijs op het rooster. Er wordt gespeeld op het schoolplein en in de uitstekend ingerichte speelzalen.
In de groepen 1-2 observeren de leerkrachten regelmatig de leerlingen tijdens de verschillende activiteiten. De totale ontwikkeling van de kinderen wordt in kaart gebracht met behulp van het digitale registratiesysteem “KIJK”. Dit systeem sluit aan bij de gebruikte methode “Schatkist”. Ouders worden gedurende het schooljaar regelmatig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van hun kind.