teaser

Buitenschoolse opvang

Nog even niet naar huis

Opvang buiten de schooltijden

 

KION kindercentrum den Elt biedt diverse vormen van opvang:

Voorschoolse opvang   Tussenschoolse opvang   Buitenschoolse opvang   Kinderdagopvang

 

Er wordt bij De Reuzepas tussenschoolse opvang (TSO) aangeboden door KION Broodnodig, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tarieven staan vermeld op de site van KION.  
 KION Broodnodig biedt TSO waar kinderen kunen onstpannen en energie opdoen voor de lessen in de middag. De kinderen krijgen ruim de tijd om hun zelfmeegebrachte boterhammen op te eten. Daarna spelen ze met hun vriendjes. Dit alles onder begeleiding van onze enthousiaste overblijfkrachten. Om de TSO goed te laten verlopen werkt KION Broodnodig met een contactpersoon en een coördinator. Daar kun je je vragen stellen.
Als kinderen bij de TSO starten is er meestal van te voren geen kennismakingsgesprek met ouders om de gang van zaken toe te lichten. Daarom krijgt je kind na de eerste keer een informatiebrief mee, zodat je geïnformeerd bent over de TSO.
De TSO is telefonisch bereikbaar van 11.45 uur tot 13.00 uur. Je kunt ook een bericht inspreken, dan neemt een TSO medewerker contact met je op. Telefoonnummer: 06-51470103.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.kion.nl/tussenschoolseopvang  of neem contact op met Klantrelaties via 024-3822655n of broodnodig@kion.nl

De buitenschoolse opvang (BSO) is heel praktisch gevestigd in een lokaal van de school op de eerste verdieping. Het is voorzien van diverse speelhoeken met materiaal voor verschillende leeftijden. Daarnaast maken we gebruik van de gymzaal, het handenarbeidlokaal en de speelplaatsen. Voor de kinderen is het een vertrouwde omgeving waar ze zich snel thuis voelen, vooral ook omdat er vaste pedagogische medewerkers zijn. In de vakanties wordt er een speciaal programma gemaakt met de kinderen. Overweeg je BSO voor je kind, loop dan gerust na schooltijd even binnen. Je bent van harte welkom. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn we te vinden in het BSO-lokaal boven en op woensdag en vrijdag bij de kinderopvang.

Ook bieden wij voorschoolse opvang (VSO) op alle dagen van de week vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur. Sinds kort is dat ook mogelijk vanaf 7.15 uur. De jongste kinderen worden naar hun groep gebracht en de oudste gan zelfstandig.

Naast opvang voor kinderen in de schoolleeftijd, bieden wij ook konderdagopvang voor 0-4 jaar. Interesse? Loop even binnen of maak een afspraak voor een rondleiding.

Voor uitgebreidere informatie en aanmelden kun je tercht op www.kion.nl
Het kan ook via klantenrelaties@kion.nl of telefonisch via nummer 024-3822655.