teaser

De ouderbijdrage

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiƫle bijdrage.

Ouderbijdrage


De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering van de Ouderraad Basisschool De Reuzepas.
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor de activiteiten die de ouderraad in samenwerking met het team organiseert. De ouderbijdrage is vrijwillig maar wel nodig om de activiteiten te financieren die de ouderraad graag wil organiseren. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015 – 2016 is:
1 kind op school                                € 15,00
2 kinderen op school                        € 30,00
3 of meer kinderen op school         € 45,00
Los van bovenstaande ouderbijdrage voor uiteenlopende activiteiten, wordt er ook een ouderbijdrage gevraagd voor deelname aan de schoolkampen. Deze bijdrage is verplicht, zowel voor de kinderen als voor de ouders/ verzorgers die als begeleider deelnemen aan het schoolkamp.
De ouderbijdrage voor deelname aan het schoolkamp in 2016 is:
Groep 3 t/m 7                                     € 35,00
Groep 8                                               € 40,00
ouder/verzorger                                 € 15,00
Omdat de ouderraad moet betalen voor het innen van de ouderbijdragen via machtigingen of acceptgirokaarten wordt hier geen gebruik van gemaakt. De ouders/verzorgers ontvangen een brief met het verzoek om het in hun situatie van toepassing zijnde bedrag over te maken op:
banknummer NL66RABO 0114905940 ten name van ouderraad De Reuzepas.


Heeft u moeite, door wat voor omstandigheden dan ook, om de ouderbijdrage te betalen, neem dan even contact op met de directie of de penningmeester van de ouderraad.