teaser

De bouwcoördinator

Onderbouw: Coby de Groot, Bovenbouw: Wilbert van Hemmen

Onder-, midden- en bovenbouw hebben een eigen bouwcoördinator

De bouwcoördinator is de eerst aanspreekbare (leidinggevende) persoon voor de medewerkers die in de betreffende bouw werkzaam zijn.

Hij/zij is binnen de bouw belast met organisatorische aspecten, die het functioneren van de bouw aangaan en verbeteren. Tevens draagt deze zorg voor de onderwijsinhoudelijke voortgang van de bouw. Hiertoe behoort ook een adequate inzet van andere medewerkers dan groepsleerkrachten (bijv. onderwijsassistenten).

In het regelmatig terugkerend overleg van directie en bouwcoördinatoren wordt de planning en organisatie gestructureerd en afgestemd.