teaser

De intern begeleider als co├Ârdinator van de zorgverbreding

Ilse Schotten, Pleuntje Gerritsen

Intern begeleider

De interne begeleider speelt binnen de interne begeleiding (een systeem om zorgverbreding gestalte te geven) een centrale rol.

De interne begeleider coördineert namens het gehele team de zorgverbreding en draagt zorg voor de aankondiging bij collega’s van signaleringsmomenten (CITO e.d.).

Daarnaast coacht zij collega’s in relatie met werken met zorgleerlingen en heeft zij regelmatig contact met ouders van zorgleerlingen.

Zij onderhoudt contacten met instellingen (o.a. onderwijsbegeleidingsdienst, schoolarts, logopedist, school voor speciaal basisonderwijs, WAL, ZOB/ZAT, REC’s).