teaser

Het managementteam zorgt voor centrale sturing

Henk Schwering, Marieke Marcusse, Ilse Schotten

Wat doet het managementteam

De directie en de IB-ers maken uit hoofde van hun functie deel uit van het MT.

Dit om de coördinatie t.a.v. onderwijsprocessen zo goed mogelijk te kunnen aansturen.

Het MT denkt mee en geeft advies aan de directie en/of de bouwcoördinatoren hoe te handelen ten aanzien van (nieuwe) beleidsvoornemens. In die zin is het een belangrijk platform en niet meer weg te denken binnen een modern ingerichte schoolorganisatie.