teaser

Zeg gerust waar het op staat

De medezeggenschapsraad bestaat alleen uit ouders en personeel

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel.


Leden MR namens ouders
Naam
Functie
Telefoon
Daan Burgers
Carima Coenders
Babette Leupen
Anke van Breukelen
Voorzitter
Lid MR
Lid MR/ vice voorzitter
Lid MR
0487-524427
 
 
Leden MR namens team De Reuzepas
Naam
Functie
Telefoon
Pleuntje Gerritsen
Coby van de Sande
Ellen van der Zwaard
Ilse Schotten
Lid MR
Lid MR
Lid MR
Lid MR
0487-521359
0487-521359
0487-521359
0487-521359
Directielid is als adviseur bij de MR - vergaderingen aanwezig.

Taken:
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

Het schoolplan, inclusief het activiteitenplan (hierin worden bijvoorbeeld de schooltijden, de vakanties en de taken van de leerkrachten vastgelegd), de formatie (verdeling van leerkrachten over groepen en activiteiten).

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies mág uitbrengen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de organisatie van de school. Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de raad een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad