teaser

Uw hulp is hard nodig

Ieder jaar hopen wij weer te kunnen rekenen op uw hulp

Ouderhulp

Ouders kunnen op allerlei manieren bijdragen aan onderwijskundige en overige activiteiten binnen het schoolgebeuren. Al heel veel jaren zijn ouders ook bereid om dat te doen. Zonder deze hulp zouden er niet zo veel activiteiten kunnen plaatsvinden.

U bent van harte welkom, uw hulp wordt op prijs gesteld. Op dit moment zijn ouders actief als (lid van de): - ouderraad - medezeggenschapsraad - werkgroep schoolkamp - aankleedhulp bij schoolzwemmen - begeleiding op sportdag - hulp bij sinterklaasviering - hulp bij kerstviering - hulp bij carnavalsviering - voorleesouder - hulp bij handvaardigheid - vervoer naar activiteiten buiten school - klassenouder - verkeersouder -

Ouders die op school op welke manier dan ook helpen, doen dit altijd onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Het schoolbestuur heeft voor deze ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Een klassenouder regelt de hulp van andere ouders bij festiviteiten, handvaardigheidlessen, groepslezen, vervoer naar activiteiten buiten de school enz. voor de betreffende groep. Dit alles natuurlijk in overleg met de leerkracht.