teaser

Betrokken bij de school van uw kind

Ondersteuning bij activiteiten op school

Ouderraad

De ouderraad heeft als taak het contact tussen en de samenwerking met de ouders, het onderwijsteam en de kinderen te stimuleren door te fungeren als spreekbuis.

Daarnaast is de ouderraad  betrokken bij het organiseren van leuke en educatieve activiteiten voor alle schoolkinderen en ondersteunt de ouderraad  het onderwij team en diverse werkgroepen.
De ouderraad  is betrokken bij  de organisatie van verschillende activiteiten op de Reuzepas, zoals :
-    Sinterklaas
-    Kerst
-    Carnaval
-    Pasen
-    Schoolfotograaf
-    Sport-  en spelletjes dag
-    Schoolkamp

Ook is de ouderraad actief betrokken bij de  verkeersveiligheid rondom school. Dit is een van de agendapunten  die besproken worden tijdens het maandelijks overleg. De verkeersouder is ook lid van het bestuur van de ouderraad.
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het bestuur vertegenwoordigt de ouders en heeft maandelijks overleg met de directie.  Ouders  kunnen het bestuur van de ouderraad altijd aanspreken over zaken die men graag in het overleg naar voren zou willen brengen.
Het bestuur van ouderraad basisschool De Reuzepas bestaat uit:

 
 
 
Leden OR namens ouders
 
 
Naam
Functie
Telefoon
Malou Jansen
voorzitter
 
José van Gent
secretaris
 
Franka Kosman
penningmeester
 
Jolanda Burgers
lid OR
 
Jolanda van de Wouw
lid OR
 
Hanneke Versteeg
lid OR
 
Maud Engelen
lid OR
 
     
   
 
Vertegenwoordiging namens De Reuzepas
 
 
Naam
Functie
Telefoon
Femke van Summeren
leerkracht
0487-521359

 

 

Een keer per jaar wordt er een jaarvergadering voor alle ouders (=ledenvergadering) gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over de zaken die ze hebben georganiseerd. De besteding van de ouderbijdrage wordt besproken en de hoogte van de ouderbijdrage voor een volgend schooljaar wordt vastgesteld. Indien noodzakelijk worden vacatures in het bestuur opgevuld.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via onderstaand emailadres : ouderraad@reuzepas.nl