teaser

Remedial teacher, werkt aan verbetering

Remedial teacher

Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die pedagogische  en/of didactische hulp nodig hebben. Dit zijn vaak leerlingen die door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren. Op de Reuzepas clusteren wij de leerlingen met dezelfde problematiek om op deze manier zo effectief mogelijk de leerlingen te begeleiden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de IB-er.