Driestroom

Kindcentrum De Reuzepas is een plek waar elk kind en elke ouder zich welkom voelt. Iedereen doet mee; op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Driestroom biedt deze plek voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar in een observatie- en diagnostiekgroep of in een ontwikkel- en behandelgroep. Wij bieden specialistisch dagbehandeling. 

Vaak wordt er op het consultatiebureau, de huidige peutergroep van het kind, of door andere betrokken deskundigen, geconstateerd dat een kind zich anders gedraagt of ontwikkelt dan leeftijdsgenoten. Wanneer de kinderen op de groep komen, worden ze op verschillende gebieden (taal, motoriek, sociaal, emotioneel, spel, cognitie en gedrag) geobserveerd. De medewerkers observeren het gedrag en de ontwikkeling van het kind nauwkeurig en zij zijn gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering, gedrags- en opvoedingsvragen. 

Elk kind werkt aan zijn eigen doelen: het ene kind leert zich te concentreren op een spel, het andere kind krijgt zindelijkheidstraining. Voor alle kinderen geldt dat zij de basisvaardigheden krijgen aangeleerd die het kind helpen om mee te kunnen doen in een groep en een goede start in het basisonderwijs te maken. 

In alle groepen wordt er samengewerkt met een gedragswetenschapper, logopediste en fysiotherapeut. 

U bent altijd van harte welkom om te komen kijken en als u nog vragen hebt kunt u altijd bij mij of één van de medewerkers terecht. 
T 0487 – 52 90 10 

Meer weten?

Wil je weten wat Driestroom voor jouw kind en je gezin nog meer kan betekenen? Driestroom onderzoekt, adviseert, begeleidt en behandelt. Dat kan thuis, op de peutergroep of bij het kinderdagverblijf. Nét wat nodig is. 
Neem contact op met het Driestroomloket. Onze medewerkers helpen je graag verder. 
T 0481 37 55 55 
[email protected]