Home $ Ons onderwijs

Ons onderwijs

De afgelopen decennia is er in de samenleving veel veranderd en daarmee ook de inzichten over kind en onderwijs. We gaan veranderingen niet uit de weg, wanneer na gedegen bestudering blijkt dat kinderen daarmee beter voorbereid hun toekomst tegemoet gaan. In de loop der jaren hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan we ons onderwijs geven:

 

 • We vinden dat de kinderen een fijne schooltijd moeten hebben, omdat zij zich het best
  kunnen ontwikkelen als zij zich veilig en geborgen weten en daarbij het gevoel hebben
  ‘iemand te zijn’ en ‘iets te kunnen’ en ‘samen met elkaar te leren’.
 • We vinden dat er in rust en orde geleerd moet worden;
 • We vinden dat leren meer is dan  alleen het opdoen van feitenkennis; de ontwikkeling van
  de eigen persoonlijkheid is evenzeer van belang. Hieronder vallen vaardigheden als
  mondigheid, creativiteit, samenwerken en zelfstandigheid;
 • We vinden dat kinderen in de groepen 1-2 het best tot hun recht komen als zij spelend
  van elkaar kunnen leren in een veilige omgeving;
 • We kiezen vanaf groep 3 voor een leeftijdsgebonden groepering, waarin we zo veel mogelijk werken met het IGDI-model waarbinnen aandacht is voor verschillen tussen kinderen.
 • We vinden dat kinderen die in het leerproces dreigen vast te lopen extra hulp en
  aandacht verdienen;
 • We vinden dat kinderen met een specifiek leerprobleem, daar waar kan, een
  eigen leerroute moeten kunnen volgen;
 • We vinden dat kinderen die meer aankunnen de nodige uitdaging geboden moet worden.
 • We vinden dat kinderen ook veel van elkaar kunnen leren, d.m.v. coöperatief
  samenwerkend leren.