Ouderraad

De naam van de oudervereniging van onze school is: Oudervereniging Basisschool De Reuzepas. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden.

De ouderraad is een actieve club ouders binnen De Reuzepas. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten, waardoor zij de leraren veel werk uit handen kan nemen.

Een keer per jaar wordt er een jaarvergadering voor alle ouders (= ledenvergadering) gehouden. Op deze avond wordt onder meer de besteding van de ouderbijdrage besproken en de nieuwe ouderbijdrage vastgesteld. Indien noodzakelijk, worden zo nodig ontstane vacatures in het bestuur opgevuld. Het bestuur van de oudervereniging legt hier ook verantwoording af voor de zaken die zij hebben georganiseerd.
Ouders worden automatisch lid van de oudervereniging gedurende de periode dat de kinderen op De Reuzepas zitten, tenzij de ouders daartegen bezwaar maken bij het bestuur van de oudervereniging.

Ouderbijdrage

De activiteiten die door de oudervereniging, in samenwerking met het team, ontplooid worden, worden uit de ouderbijdrage bekostigd. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Feit is wel dat, wanneer veel ouders deze bijdrage niet leveren, een aantal activiteiten voor de kinderen niet of slechts gedeeltelijk georganiseerd kunnen worden.

Ook voor het schoolkamp van de groepen 3 t/m 7 en het schoolkamp van groep 8 wordt, los van de ouderbijdrage, een eigen bijdrage aan de ouders gevraagd. Ook deze bijdrage is vrijwillig.

Voor de hoogte van de bijdragen verwijzen we naar de bijlage schoolgids, waarin alle informatie over de oudervereniging vermeld staat.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar [email protected]