Ons Kindcentrum

In 2017 is basisschool De Reuzepas, in opdracht van gemeente en in opdracht van de directeur bestuurder van stichting Oeverwal, gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te ontwikkelen tot een kindcentrum. Doel van deze samenwerking is een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ononderbroken kunnen opgroeien, ontwikkelen, spelen en leren. Vanuit deze opdracht zijn we in gesprek gegaan met KION en de Driestroom, beide gehuisvest in de MFA ’t Hart.

Wie zijn wij?

In kindcentrum De Reuzepas werken we met verschillende partners, binnen een gezamenlijke visie, samen op het gebied van onderwijs, opvang, zorg en welzijn. Basisschool De Reuzepas, KION (kinderdagverblijf, (VE) peutergroep en buitenschoolse opvang) en De Driestroom vormen de kernpartners van het kindcentrum.

Waar we voor gaan – onze visie

Kindcentrum De Reuzepas is een plek waar elk kind en elke ouder zich welkom voelt. Iedereen doet mee; op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. We bieden optimale ontwikkelingskansen en een kansrijke toekomst. Het Kindcentrum is een plezierige en respectvolle omgeving waar kinderen van 0 tot 13 jaar zich in volle breedte kunnen ontwikkelen. We bieden, vanuit een geïntegreerde kijk, onderwijs, opvang, zorg en ontspanning voor alle kinderen uit Ewijk en omgeving.

We dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dit doen we in een vertrouwde omgeving met aandacht voor geborgenheid, plezier en veiligheid. We leren kinderen om zelfstandig keuzes te maken en hun eigen weg te gaan. We willen dat kinderen gelukkig kunnen zijn. Dat ze, vanuit een sterk zelfbeeld, trots op zichzelf kunnen zijn. Dat betekent ook dat we ze leren omgaan met teleurstellingen en hindernissen. Leren om hulp te vragen als het alleen even niet lukt. Samen kom je verder.

De maatschappij verandert voortdurend. Van kinderen vraagt dit dat ze goed in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom stimuleren we kinderen creatief, kritisch en flexibel te zijn. We willen ze op alle ontwikkelingsgebieden kennis en vaardigheden meegeven.

Niet voor alle kinderen verloopt de ontwikkeling vanzelf. Kinderen met en zonder specifieke ontwikkelingsvragen groeien, waar mogelijk, op in één omgeving. Door samen te werken naast en met elkaar is het mogelijk om een welkom te organiseren voor ouders van kinderen met en zonder specifieke ontwikkelingsvragen.

Kenmerkend voor onze samenwerking is:

– De doorgaande lijn van 0 – 13 jaar
– Samenwerking en uitwisseling van expertise
– Eén pedagogisch fundament
– Ouderparticipatie

Waar we voor staan – onze missie

Wij geven kinderen van 0 tot 13 jaar het vertrouwen om zich te kunnen ontwikkelen. Om het eigen talent te ontdekken en uit te bouwen. Binnen de eigen mogelijkheden én samen met anderen. Zo bieden we kinderen de beste basis voor een kansrijke toekomst.